Nie marnujmy cennego czasu na to,
do czego nie zostaliśmy stworzeni.
Ktoś zrobi to profesjonalnie i z zamiłowaniem.
Ja np. nigdy nie mogłabym być lekarzem…

Małgorzata Malik

Home

Witaj

Drukuj E-mail

Jestem absolwentką Akademii Finansów w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wyższej Szkoły Finansów i zarządzania w Białymstoku. Ukończyłam studia w dziedzinie rachunkowości i finansów, zarządzania finansami oraz audyt i kontrolę wewnętrzną. Ukończyłam również szereg kursów i szkoleń, dot. wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, zamówień publicznych, sprawozdań finansowych, dyscypliny finansów publicznych itd. Pracę łączę ze swoją pasją. Nieustannie pogłębiam swoja wiedzę. Obecnie złożyłam wniosek i zostałam zakwalifikowana do egzaminów na biegłego rewidenta.

Posiadam certyfikat księgowego wydany przez Ministra Finansów o nr 37756/2010, uprawniający mnie do prowadzenia biura rachunkowego.

Posiadam osiemnastoletnie doświadczenie zawodowe w księgowości i finansach, w tym na stanowisku głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych i sektorze prywatnym.

W 1994 roku przeprowadziliśmy się z mężem i dziećmi do Orzysza z Wielkopolski. Wybudowaliśmy tu dom i nie zamierzamy opuszczać pięknych Mazur. Mąż mój Zbigniew jest żołnierzem zawodowym. Mam córkę Paulinę i syna Łukasza.